No title... No title... No title... No title... No title... No title...
UBND tỉnh triển khai phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành

Sáng ngày 22/9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Phạm Văn Trọng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, lãnh đạo Văn phòng và cán bộ văn thư của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh đại biểu tham dự hội nghị 

Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh được nâng cấp và mở rộng từ chức năng Chỉ đạo – Điều hành trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Phần mềm này là công cụ giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ được giao, thống kê tình hình thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đã ban hành bằng văn bản, hoặc các ý kiến kết luận tại hội nghị; giúp chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện công việc được giao đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, tổng hợp, báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện công việc được giao; giúp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo dõi, kiểm soát việc thực hiện công việc, quá trình thực hiện, kết quả thực hiện công việc được giao.

Đại biểu tham dự hội nghị truy cập sử dụng phần mềm 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ đó tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Ông Trần Văn Dũng phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Văn Dũng - Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Việc triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có công cụ để theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Phần mềm được đưa vào sử dụng sẽ góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được liên tục, thông suốt; nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh… Dự kiến, Phần mềm sẽ đưa vào hoạt động chính thức tại Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh bắt đầu từ ngày 1/10/2017.

          Minh Hiếu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 553
  • Tất cả: 295889