No title... No title... No title... No title... No title... No title...
THÀNH LẬP ĐỘI AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đội An toàn thông tin mạng tỉnh Tiền Giang.

Đội gồm 34 thành viên do ông Trần Văn Dũng – Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm đội trưởng.


ông Trần Văn Dũng triển khai quyết định thành lập Đội ATTT mạng Tiền Giang

Đội An toàn thông tin mạng tỉnh Tiền Giang là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố mạng, máy tính quốc gia; Liên kết, phối hợp với các Đội ứng cứu tại các tỉnh thành nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố về an toàn thông tin dưới sự điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việ Nam VNCERT. Có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ứng cứu sự cố mạng, sự cố an toàn thông tin; ngăn chặn xử lý và khắc phục kịp thời các sự cố mạng internet trên đại bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các thành viên được nghe Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Chi hội an toàn thông tin phía Nam và Công ty TNHH Cisco Systems trình bày về kinh nghiệm triển khai đội an toàn thông tin mạng, tình hình an toàn thông tin năm 2017 và các giải pháp về đảm bảo an toàn thông tin.


Đại diện Chi hội an toàn thông tin phía Nam báo cáo tình hình ATTT năm 2017

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Văn Dũng, Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định: Thành lập Đội an toàn thông tin mạng đáp ứng xu thế phát triển ngành công nghệ thông tin, truyền thông. Đội An toàn thông tin mạng Tiền Giang cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ lớn là Đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ có kỹ năng chuyên môn nhằm hỗ trợ cho cơ quan, doanh nghiệp và người dân; Trang bị các thiết bị phục vụ cho Đội đảm bảo xử lý nhanh các sự cố về thông tin; Hoàn thiện các cơ chế, chính sách hoạt động của Đội.

MINH HIẾU


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 516
  • Tất cả: 295852