No title... No title... No title... No title... No title... No title...
MỸ THO TRIỂN KHAI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Ngày 28/2/2017, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai chủ trương về xây dựng thành phố Mỹ Tho thành thành phố thông minh.

Đề án phát triển thành phố thông minh của Mỹ Tho sẽ được thực hiện từ tháng 9/2017 gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2017-2020 triển khai hạ tầng CNTT, viễn thông, xây dựng trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung tiến tới “Chính quyền điện tử”. Giai đoạn 2 từ năm 2020 trở đi đánh giá hiệu quả của đề án, tiếp tục cải tiến triển khai mở rộng phạm vi.

Mục tiêu của xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành thành phố thông minh là nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tăng hiệu quả hoạt động quản lý giảm chi phí thu hút các doang nghiệp và nhà đầu tư phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, VNPT trình bày các giải pháp dựng và triển khai “Thành phố thông minh”. Giải pháp đô thị thông minh của VNPT bao gồm các dịch vụ thông minh xoay quanh “Con người là trọng tâm” trên 5 lĩnh vực chính là Chính quyền số; an toàn thành phố; y tế, an sinh xã hội; giáo dục và phát triển thành phố bền vững. Để xây dựng Mỹ Tho trở thành thành phố thông minh, Mỹ Tho tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính. “Yếu tố thành công trong xây dựng thành phố thông minh là sự quyết tâm của người đứng đầu đơn vị” ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc VNPT Tiền Giang chia sẻ.

Mô hình xây dựng Mỹ Tho thành phố thông minh hướng đến Chính quyền điện tử

Ông Trần Văn Dũng, Quyền giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng: Định hướng triển khai xây dựng Thành phố Mỹ Tho trở thành thành phố thông minh là xu thế phù hợp với quá trình phát triển đô thị hiện nay. Mô hình thành phố thông minh được nhiều nơi trên thế giới áp dụng nhưng vẫn còn là mô hình mới đối với Việt Nam và tỉnh Tiền Giang. Ở Việt Nam chưa có tiêu chuẩn cụ thể hướng dẫn về xây dựng đô thị thông minh, các địa phương xây dựng thành phố thông minh dựa trên cơ sở thế mạnh hiện có. Theo đó, Tiền Giang sẽ xây dựng thành phố thông minh hướng đến “Chính quyền điện tử”.

                                                                                                                                                MINH HIẾU

Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 533
  • Tất cả: 295869