No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 11/2/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo Quyết định này, có 06 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Viễn thông và Internet; Lĩnh vực Xuất bản):

Lĩnh vực Viễn thông và Internet:

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

3. Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

4. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Lĩnh vực Xuất bản:

1. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

2. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

Đính kèm Quyết định số 343/QĐ-UBND.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 545
  • Tất cả: 295881